มหาพรหมท.; MONKONG, S.; WONGVATUNYU, S. ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council, v. 32, n. 3, p. 50-65, 19 Nov. 2017.