เสงี่ยม เฉลาศรี, and สินธุ ศิริอร. 2012. “โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด”. Thai Journal of Nursing Council 15 (2):66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301.