อุปนิสากร สุพัตรา, ส่งวัฒนา ประณีต, and แซ่เซี้ย วิภา. 2012. “ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี”. Thai Journal of Nursing Council 25 (3):25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620.