พานชูวงศ์ ธ., อุทริยะประสิทธิ์ เ., กิมปี ส. and สัตยวิวัฒน์ ว. (2012) “ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน”, Thai Journal of Nursing Council, 23(1), p. 60. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473 (Accessed: 27 January 2023).