อุปนิสากร ส., ส่งวัฒนา ป. and แซ่เซี้ย ว. (2012) “ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ากับการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะต่อความเร็วในการไหลเวียนของเลือดดำที่ตำแหน่งขาหนีบในผู้ที่มีสุขภาพดี”, Thai Journal of Nursing Council, 25(3), p. 25. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2620 (Accessed: 31 January 2023).