แสงงาม จ., ธรรมพนิชวัฒน์ ว., เลาหเพ็ญแสง ม. and พยัคฆเรือง ส. (2015) “ผลของโปรแกรมการสอนเพื่อบรรเทาอาการท้องผูกของผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดรูปของทวารหนักและลำไส้ตรง หรือโรคลำไส้ใหญ่ โป่งพองแต่กำเนิด”, Thai Journal of Nursing Council, 30(1), pp. 86–98. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34682 (Accessed: 27 January 2023).