[1]
หมื่นรังษี จ., ธงชัย ฉ., and สำราญญาติ ม., “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด”, TJNC, vol. 28, no. 2, pp. 30–43, Sep. 2013.