[1]
พิมพาสารป., วิโรจน์รัตน์ว., and จิตรมนตรีน., “Factors Related to Self-Care Behaviours in Older Adults with Heart Failure”, TJNC, vol. 33, no. 1, pp. 103-115, Jun. 2018.