[1]
คุณกิตติว., “ทัศนคติของพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวช”, TJNC, vol. 28, no. 4, pp. 121-133, 1.