[1]
ศรรักษ์ ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., and แก้วโรจน์ ก., “Factors Predicting Trauma Patients’ Discharge Destinations”, TJNC, vol. 34, no. 3, pp. 105–122, Jun. 2019.