[1]
หาสาสน์ศรี น., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., and ริยาพันธ์ ศ., “Factors Predicting Shock in Emergency Patients”, TJNC, vol. 34, no. 3, pp. 60–75, Jun. 2019.