[1]
บุญเลอร์เ., ประสบกิตติคุณท., and แสงเพิ่มพ., “Bangkok Residents’ Attitudes towards Breastfeeding in Public”, TJNC, vol. 34, no. 3, pp. 91-104, Jun. 2019.