[1]
ธนอมรพงศ์ ช., กิมปี ส., ฉายพุทธ ป., วงษ์คงคำ เ., and เกษกุล ภ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด”, TJNC, vol. 29, no. 1, pp. 67–81, Mar. 2014.