[1]
พันธ์ดี จ., ฉายพุทธ ป., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., and วรรณะธูป ต., “Predictors of Functional Restoration in Extremity Injury Patients”, TJNC, vol. 34, no. 4, pp. 48–63, Oct. 2019.