[1]
กิจศรีไพศาลศ. and พันธุ์กสิกรป., “Glaucoma Patients’ Adherence to Therapy: Qualitative Research”, TJNC, vol. 34, no. 4, pp. 19-33, Oct. 2019.