[1]
เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ., and เอี่ยมรักษา ส., “การตรวจเต้านมในสตรีไทย”, TJNC, vol. 15, no. 1, p. 55, Aug. 2012.