[1]
อรัญดร ข., เชื้อประไพศิลป์ อ., and โพธิโกสุม ไ., “ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่”, TJNC, vol. 20, no. 2, p. 44, Aug. 2012.