[1]
หนูคง อ., “การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 32, Aug. 2012.