[1]
ส่งวัฒนา ป. and พุทธรัตน์ อ., “ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด”, TJNC, vol. 22, no. 2, p. 72, Aug. 2012.