[1]
หนุเจริญกุล ส., “สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา”, TJNC, vol. 16, no. 1, p. 1, Aug. 2012.