[1]
มิตกิตติ ร., วัชรินทร์ยานน์ ก., and แดงเปี่ยม ช., “ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10”, TJNC, vol. 16, no. 2, p. 37, Aug. 2012.