[1]
พงศ์ถาวรกมล ค., ฉัตรชัยสุชา ส., and สมจิตประเสริฐ พ., “ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี”, TJNC, vol. 16, no. 2, p. 84, Aug. 2012.