[1]
พงศ์ถาวรกมล ค. and ฉัตรชัยสุชา ส., “รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี”, TJNC, vol. 18, no. 2, p. 1, Aug. 2012.