[1]
บูรณะเรืองโรจน์ส., เกษมกิจวัฒนาส., กีรติวิทยานันท์ณ., and พงศ์ถาวรกมลค., “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”, TJNC, vol. 21, no. 2, p. 46, 1.