[1]
บูรณะเรืองโรจน์ ส., เกษมกิจวัฒนา ส., กีรติวิทยานันท์ ณ., and พงศ์ถาวรกมล ค., “ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด”, TJNC, vol. 21, no. 2, p. 46, Aug. 2012.