[1]
คงบุญ ส., สมประเสริฐ ช., and เกษมกิจวัฒนา ส., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล”, TJNC, vol. 21, no. 2, p. 62, Aug. 2012.