[1]
พลิกบัวว., เกษมกิจวัฒนาส., ผาณิตรัตน์ร., and จักรภีร์ศิริสุขส., “ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด”, TJNC, vol. 21, no. 4, p. 44, Aug. 2012.