[1]
พานิชย์ จ. and ชัยวัฒน์ ว., “ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว”, TJNC, vol. 22, no. 3, p. 40, Sep. 2012.