[1]
เฉลิมพิชัย ท., รติธร เ., เสรีเสถียร เ., and บริบูรณ์หิรัญสาร ด., “อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 48, Sep. 2012.