[1]
พานชูวงศ์ ธ., อุทริยะประสิทธิ์ เ., กิมปี ส., and สัตยวิวัฒน์ ว., “ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน”, TJNC, vol. 23, no. 1, p. 60, Sep. 2012.