[1]
เซ็นนันท์ ก., โตสิงห์ อ., and สินธุ ศ., “การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม”, TJNC, vol. 23, no. 3, p. 26, Sep. 2012.