[1]
พวงจำปา ส., นันทชัยพันธ์ พ., and ธงชัย ฉ., “การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน”, TJNC, vol. 23, no. 3, p. 40, Sep. 2012.