[1]
ศิริภักดี ก., “บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง”, TJNC, vol. 23, no. 4, p. 5, Sep. 2012.