[1]
สิทธิกัน จ., ศุทธากรณ์ ว., and แก้วธรรมานุกูล ธ., “ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน”, TJNC, vol. 24, no. 1, p. 49, Sep. 2012.