[1]
อ่วมตานีอ., “บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ”, TJNC, vol. 24, no. 2, p. 5, Sep. 2012.