[1]
หากุหลาย ภ. and ธนาโนวรรณ น., “อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด”, TJNC, vol. 24, no. 2, p. 14, Sep. 2012.