[1]
ยุบลพริ้งจ., ฉายาพุทธป., สุวิมล กิมปีส., and โตสิงห์อ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด”, TJNC, vol. 24, no. 2, p. 24, Sep. 2012.