[1]
พุ่มระย้า ป., “เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ”, TJNC, vol. 24, no. 3, p. 20, Sep. 2012.