[1]
เพราะสุนทร ม. and อ่วมตานี อ., “ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”, TJNC, vol. 24, no. 3, p. 56, Sep. 2012.