[1]
เกษมกิจวัฒนา ส., “บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”, TJNC, vol. 24, no. 4, p. 5, Sep. 2012.