[1]
เกียรติสิน พ., เกษมกิจวัฒนา ส., and ฉายพุทธ ป., “การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม”, TJNC, vol. 25, no. 2, p. 87, Sep. 2012.