[1]
ธรรมพนิชวัฒน์ ว., “บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 5, Sep. 2012.