[1]
ศรีโกไสยส., สุนันตาว., กิ่วแก้วส., พรหมทวีช., ทายะรังษีท., and บุญเจริญห., “การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 67, Sep. 2012.