[1]
ศรีโกไสย ส., สุนันตา ว., กิ่วแก้ว ส., พรหมทวี ช., ทายะรังษี ท., and บุญเจริญ ห., “การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 67, Sep. 2012.