[1]
ประเสริฐไทย ป., สุวรรณโณ จ., and สรรพวีรวงศ์ จ., “ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง”, TJNC, vol. 25, no. 4, p. 80, Sep. 2012.