[1]
วุทธานนท์ น., คุณาวิกติกุล ว., ศรีสุพรรณ ว., and ชัยรัต อ., “การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ”, TJNC, vol. 26, no. 1, p. 94, Sep. 2012.