[1]
แรงสิงห์ ฉ., “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย”, TJNC, vol. 26, no. 2, p. 42, Sep. 2012.