[1]
แซ่ตั้ง ห., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส., and ตันติวงศ์โกสีย์ เ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด”, TJNC, vol. 29, no. 3, pp. 80–91, Sep. 2014.