[1]
เจริญกิจการ ว. and เกษมกิจวัฒนา ส., “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี”, TJNC, vol. 26, no. 3, p. 14, Sep. 2012.