[1]
บุญนันท์ จ. and ฉายพุทธ ป., “แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย”, TJNC, vol. 26, no. 3, p. 31, Sep. 2012.